LIETUVIŠKAS ŠVENTES PAMINĖJO SKAUTIŠKAI

Print Friendly, PDF & Email

Skautų šūkis – Dievui, Tėvynei ir artimui, tad kiekvieno skauto pareiga mylėti savo Tėvynę. Vilkaviškyje veikiantys skautai (vad. Eglė Budrytė) šiais metais valstybines šventes nutarė pažymėti labai skautiškai – žygyje ir skautiškoje sueigoje.
Vasario 16 dieną, norėdami paminėti Lietuvos gimtadienį, skautai išsiruošė į žygį. Pajudėjome nuo VVJC ir ėjome link Podvarko miško. Nuėję  16 kilometrų pasiekėme kelionės tikslą, žaliajame  miške pradėjome kurti laužus ir patys gaminti pietus, tačiau ne šiaip sau – o turėjome patys ir malkas susieškoti, ir ugnį ne su degtukais, o skeldiku, užkurti. Tiesa, šios šventės metu turėjome ir keletą  įžodžių – broliai Mantas ir Aivaras tapo skautais. Šį žygį užbaigėme rikiuote. Visi džiaugėmės, kad tokią svarbią Lietuvai dieną,  buvome kartu.
 
Kovo 11-12 dienomis sesių Piranijų skiltis suorganizavo sueigą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Sueigą atidarėme rikiuote, po kurios laukė trumpas susipažinimas ir protmūšis, kuriame galėjome varžytis žiniomis apie Lietuvą. Po įtempto mąstymo protmūšio metu, turėjome įžodžio davimo ceremoniją, kurios metu brolis Narvydas tapo jaunesniuoju skautu, o taip pat turėjome progą atsipalaiduoti žaisdami įvairius lauko žaidimus, kuriuos pravedė sesės Emilija ir Augustė. Po žaidimų laukė pasiruošimas vakaro laužui. Žinoma, laužo programoje skambėjo dainos, vyko skilčių pasirodymai ir vakarienė kepta ant laužo. Po vakarienės, mažesnieji žiūrėjo filmą, o vyresnieji išsiruošė į paslaptingą, nuotykių kupiną žygį. Kitą rytą pasportavę ir pavalgę ėjome į dvasinę valandėlę, kurią pravedė sesė Onytė. Šios valandėlės metu pažinome save, Lietuvą ir padarėme nuostabų plakatą su savo delnų antspaudais. Ir žinoma, vyko skautoramos. Jų metu skautai galėjo patobulinti savo žinias apie Lietuvą, pasimokyti skautiškų dainų, prisiminti, kaip reikia susiruošti daiktus einant į žygius ir kaip orientuotis pagal gamtą, kaip naudotis kompasu. Po skautoramų pavalgėme ir vėl ėjome žaisti į lauką. Sueigą uždarėme iškilminga rikiuote, susitvarkėme ir truputį nuliūdę, jog teks išsiskirti, išvažiavome namo. 
Dėkojame mus aplankiusiems svečiams – Marijampolės krašto „Medeinos“ vyresniųjų skaučių draugovei ir Marijampolės krašto Antano Gustaičio skautų vyčių būreliui!
 
pat. sk. Simona Mickevičiūtė
Programa „Išgyvenimas skautaujant“ (vad. E. BUDRYTĖ)
 
Vilkaviškio „Gražinos“ draugovė