AJC PRISTATYMAS VILKAVIŠKIO R. KETURVALAKIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCINIAME CENTRE

Print Friendly, PDF & Email

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė Elena ir Atvirojo jaunimo centro specialistė darbui su jaunimu Virginija aplankė Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklą-daugiafunkcį centrą. Vizito metu jaunuoliai buvo supažinditinti su Atviro jaunimo centro veiklomis, erdvėmis ir užsiėmimais. Jaunimas turėjo puikią progą išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus apie AJC, pasidalinti savo idėjomis.

mėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Vilkaviskis Children’s and Youth Centre director Elena and The Open Youth Center specialist Virginija visited Keturvalakiai School Center of the Vilkaviškis Region. During the visit the youth was informed about the ideas of the center, spaces and activities. Learners had possibilities to ask questions related to the Open Youth Center.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme – EEA Grant

Partner: Vilkaviskis district municipality