Skautai aptarinėjo praėjusį ketvirtį

Print Friendly, PDF & Email
Kovo 22 – 26 dienomis programos „SkautAUK” (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) mokiniai aptarinėjo praėjusį ketvirtį, jo metu pasiektus laukinių įgūdžių lygmenis, įgyvendintas ekspedicijas, iššūkius ir projektus, reflektavo savo patyrimus ir gebėjimus. „Miegapelių“ skilties sesės įsivertino vakaro laukinį įgūdį ir prisiminė visus ištvermės ekspedicijos iššūkius: pratimo „lenta“, pritupukų, vandens gėrimo, buvimo lauke ir kitus sveikatinimosi iššūkius. „Laukinių barsukų“ skilties broliai aptarė ir įsivertino savo pasiekimus pagal medžių laukinį iššūkį bei aptarė miško ekspedicijos patyrimus, kurios metu susipažino su pasaulio miškais, Lietuvos saugomomis teritorijomis, gyvūnų pėdsakų atpažinimu ir kitomis temomis. „Lokių“ skilties jaunesnieji skautai įsivertino stovyklos laukinį įgūdį ir aptarė Bagiros sezono iššūkį pagal R. Kipling „Džiunglių knyga“. Patyrę skautai aptarė projekto „Patarimai“ veiklas, taip pat įsivertino medžių įgūdžio pasiekimus. Bendrame skautų užsiėmime dalyvavo Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos skautės Evelina ir Karina, kurios papasakojo apie šios skautiškos organizacijos ypatumus, tradicijas, apie buvimą tautinės mažumos narėmis, skautiškus
nuotykius.