Skautų savaitė

Print Friendly, PDF & Email

Ši savaitė mokykloje – atostogos, bet ne programoje „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė- Vilbikė). Tad skautai rinkosi pabendrauti ir pažaisti. „Miegapelių“ skilties sesės vykdė užduotis, o vėliau bandė įspėti, kokie skautai slepiasi po nuotraukomis. „Laukiniai barsukai“ atliko užduotis apie Vasario 16-osios šventę ir Lietuvą KAHOOT platformoje. „Lokių“ skiltis bandė įspėti pasislėpusius garsius Lietuvos žmonės, o „Vyšniukai“ veikė savarankiškai. Bendrame penktadieniniame susitikime turėjo neeilinį žmogų, skautą, Lietuvos jėzuitų kunigą, misionierių, išeivijos veikėją – kun. Antaną Saulaitį, kuris susirinkusiems papasakojo savo skautavimo istoriją, lietuvių skautavimą pabėgėlių stovykloje ir išeivijoje, įvairių istorijų iš misijos Brazilijoje ir t.t. Sužinojo, kad br. Antanas skautauja jau daugiau nei 70 metų ir, kad gyvendamas JAV, pažinojo daug vilkaviškiečių, karo metais pasitraukusių į Vakarus ir toliau veikusių skautų gretose.