Skautų savaitės veikla

Print Friendly, PDF & Email

Vasario 8-12 dienomis programos „SkautAUK“ (vad. Eglė Budrytė-Vilbikė) veikloje gilintasi į ekspedicijas ir projektus. „Miegapelių“ skilties sesės aptarė ištvermės ekspediciją ir dvi savaites vykdytą „lentos“ pratimo ir vandens gėrimo iššūkius, aptarė sunkumus ir naudą, o taip išsikėlė naują iššūkį. „Laukinių barsukų“ skilties broliai domėjosi apie medžius ir jų rūšis, gyvūnų pėdsakus. „Lokių“ skilties jaunesnieji skautai ir kandidatai į juos domėjosi apie R. Kipling knygos „Džiunglių knyga“ personažą Bagirą, o taip pat apie laukinių gyvūnų pėdsakus ir pėdsekystę, o paskui patys mėgino padaryti savo pirštų antspaudus ir patyrinėti, kaip jie skiriasi. „Vyšniukų“ skilties patyrę skautai ir kandidatai į juos kalbėjo apie laiko planavimą, išsiaiškino kylančius laiko vagis ir ką daryti, kad laikas, ypač karantino sąlygomis, būtų praleidžiamas kuo efektyviau. Na, o bendrame visų skautų susitikime ir vėl turėjo svečių – Žemaitijos skautų organizacijos Šiaulių Šv. Jurgio draugovės „Mėtų“ skilties skautes, kurios papasakojo apie savo organizaciją, atsakė į kilusius klausimus.