Jaunieji šauliai turėjo svečią

Print Friendly, PDF & Email

Jaunųjų šaulių būrelio (vad. Romualdas Ramanauskas) nariai susipažino su tema „Lyderio ugdymas. Pagrindinės lyderystės savybės”. Į svečius buvo pakviestas Marijampolės 408 jaunųjų šaulių kuopos būrio vadas Aleksas Bartkus, kuris pasidalino mintimis duotuoju klausimu. Paruoštose skaidrėse „Lyderystė gyvenime, mokykloje ir Šaulių sąjungoje”, Aleksas pateikė, kad lyderystė – tai gebėjimas vadovauti žmonių grupei, rasti kompromisus, bendradarbiauti iškilus bet kokiam klausimui. Pakomentavo, kad lyderis – tai žmogus, kuris yra komunikabilus, iniciatyvus, tas kuris gali rasti kompromisą, turi autoritetą savo pavaldinių tarpe. Jaunieji šauliai su įdomumu išklausė savo bendraamžio pranešimą, diskutavo duotuoju klausimu, kaip tapti lyderiu. Padėkoję Aleksui už įdomų pranešimą, jaunieji šauliai paprašė, kad ateityje susitiktų su kitų kuopų bendraamžiais ar kitais svečiais.