PASIRUOŠIMO DARBAI PROJEKTE VEIK“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 30 balandžio 2015

logo-350

Jau įsigijome kompiuterinę įrangą: 3 stacionarius ir 10 nešiojamų kompiuterių su programine įranga, bei 2 lazerinius (spalvotą ir nespalvotą) spausdintuvus. Stacionarūs kompiuteriai bus skirti darbui su fotografijomis, vaizdo medžiagos matavimu, bei naudojami garso įrašams kurti. Atvirame Jaunimo centre esanti kompiuterinė technika sudarys galimybes jaunimui atlikti namų darbų užduotis, ieškoti informacijos internete, bendrauti įvairiuose socialiniuose tinkluose, žiūrėti filmus, televizijos laidas internete, klausytis muzikos internete. Kompiuterinė technika pasitarnaus organizuojant įvairius renginius, konkursus ir kitas veiklas, kurias ateityje organizuos jaunimas. Taip pat išsigijome ir projektorių, kuris reikalingas organizuojant įvairius renginius, konkursus, kitas veiklas. Projektorių taip pat naudosime diskotekų metu, pagyvinti šokių salės aplinkai.

Rėmėjas: Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa

Partneris: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

----------------------------------------------------------------------

We already bought computer equipment: 3 stationary computers and 10 laptops with software, also 2 laser (color, black and white) printers.Stationary computers will be used for working with photographies, video audio recordings and their creation. In an open youth center all this computer equipment will make it possible for young people to carry out homework assignments, to look for information on the Internet, to communicate in various social networks, watch movies, TV shows online, listen to music online. Computer technology will serve the organization on various events, competitions and other activities organized by the youth in the future. Also we bought projectors, which are needed for organizing various events, contests and other activities. The projector will also use the disco at the time, to liven up the environement in dance halls.

Sponsor: Norwegian Financial Mechanism Programme - EEA Grants

Partner: Vilkaviskis district municipality


RUOŠIAMĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO ATIDARYMUI

Paskelbta: Ketvirtadienis, 19 kovo 2015

logo-350

Kaip žinote, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina projektą „Vieta energijai, iniciatyvoms ir kūrybai –VEIK!". Projekto tikslas - gerinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę. Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa. Vienas iš programos tikslų – padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę. Projekto veiklose dalyvaus įvairių socialinių grupių vaikai ir jaunimas, tame tarme ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų. Įkūrus Vilkaviškio Atvirą Jaunimo Centrą bus sudaryta galimybė vaikams ir jaunimui efektyviau, kokybiškai, įvairiau praleisti savo laisvalaikį.

Gali iškilti klausimas, o kas gi yra atviras darbas su jaunimu? Paprastai tariant, atviras darbas su jaunimu – tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus. Atviras darbas savitas tuo, kad dalyvavimas siūlomose veiklose nėra saistomas „privalomumu": norintis dalyvauti jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla – jaunas žmogus pats sprendžia, kaip naudoti savo laiką.

Atviras Jaunimo centras yra skirtas jaunuoliams, kurie:
· ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, buvimo kartu formų;
· turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį turiningai praleisti;
· išsiskiria savo rūbais, kalba, elgesiu, taip išreikšdami savąjį kitoniškumą.

Projekto vertė 238 493,49 EUR (823 470,32 Lt) iš kurių 214 644,14 EUR (741 123,28 Lt) skiriama iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos, 23 849,35 EUR (82 347,04 Lt) iš Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšų.


VVJC ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „VEIK“

Paskelbta: Penktadienis, 16 sausio 2015

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras įgyvendina projektą „Vieta energijai, iniciatyvoms ir kūrybai - VEIK!“, kurį finansuoja 2009–2014 m. Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo programa LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas".

Projekto tikslas - padidinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę, įsteigiant Vilkaviškio atvirą jaunimo centrą. Projektu siekiama padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę, kadangi projekto veiklose dalyvaus įvairių socialinių grupių vaikai ir jaunimas tame tarme vaikai ir jaunuoliai iš rizikos grupės šeimų. Įkūrus Vilkaviškio AJC bus sudaryta galimybė vaikams ir jaunimui efektyviau, kokybiškai, įvairiau praleisti savo laisvalaikį. Projekto metu bus sutvarkoma dalis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpų, sutvarkyta aplinka, organizuojama atviro darbo su jaunimu veikla.

Atviras jaunimo centras - VVJC padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų; ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. AJC tikslas - neformalaus ugdymosi procesas, kai sudaromos galimybės veikti, nereikalaujant rezultato, leidžiama mokytis iš savo klaidų. AJC rezultatas matuojamas jauno žmogaus įgyta patirtimi, o ne viešai parodytu veiklos rezultatu.

logo-350

Projekto tikslas - padidinti jaunimo užimtumo Vilkaviškio rajone paslaugų plėtrą ir gerovę, įsteigiant Vilkaviškio atvirą jaunimo centrą.

Copyright 2011 Projektas "VEIK". All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon