2017

Antradienis, 17 sausio 2017

MOKINIŲ DARBŲ PARODA

Penktadienis, 06 sausio 2017

AKIMIRKOS IŠ "NYKŠTUKO" BŪRELIO IR "PELĖDŽIUKŲ MOKYKLĖLĖS"


O kaip mums sekėsi galite pamatyti nuotraukose.
Smagumėlis

 

 

Vadovė Gintarė Akucevičienė

Trečiadienis, 04 sausio 2017

NUOTRAUKŲ KONKURSAS

PATVIRTINTA

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro

direktoriaus 2017-01-03

įsakymu Nr. V-1-1

 

JAUNIMO NUOTRAUKŲ KONKURSO ,, MANO ŽEMĖ – LIETUVA“ NUOSTATAI

 

 1. I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. 1.Nuotraukų konkurso ,, Mano žemė - Lietuva“ (toliau – konkursas) nuostatai nustato konkurso tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką, darbų vertinimą ir laimėtojų apdovanojimą.
 2. 2.Konkurso organizatorius – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro skyrius Atviras jaunimo centras (toliau – AJC) Vytauto g. 26, Vilkaviškis, Tel. /faks.: 20814, elektroninis paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. "> Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , internetinė svetainė www.vilkaviskiovjc.lt.
 3. 3.Konkurso koordinatorius – VVJC neformalaus švietimo mokytojas Andrius Birštonas.
 1. II.KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. 4.Konkurso tikslas – skatinti jaunuolius įžvelgti savo gimtosios šalies grožį ir privalumus, ypač stebint valstybines šventes ir jų paminėjimus.
 2. 5.Konkurso uždaviniai:

5.1. skatinti jaunimo saviraišką;

5.2. ugdyti pilietiškumą;

5.3. populiarinti fotografiją kaip saviraiškos priemonę.

 1. III.KONKURSO DALYVIAI, ORGANIZAVIMAS IR SĄLYGOS

 

 1. 6.Konkurso dalyviai – jaunimas nuo 14 iki 29 metų.
 2. 7.Konkurso dalyviai nuo š.m. sausio 4 d. iki vasario 12 d. darbus skaitmeniniame variante (formatas: JPG, JPEG) siunčia elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. "> Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. parašant pavadinimą Konkursui „Mano žemė - Lietuva“, arba A4 formatu spausdintus darbus adresu: Vytauto g. 26, Vilkaviškis.
 3. 8.Siunčiant darbus konkursui būtina nurodyti šiuos duomenis: darbo pavadinimas, fotografavimo vieta, autoriaus vardas, pavardė, amžius telefonas, elektroninis paštas, darbo vadovo vardas ir pavardė (jei toks yra).
 4. 9.Konkursui pateikiamų vieno autoriaus darbų skaičius neribojamas.
 5. 10.Autorius, pateikdamas darbą konkursui, sutinka, kad jo asmeniniai duomenys būtų naudojami tiek, kiek tai būtina šių nuostatų reikalavimams vykdyti.
 6. 11.Dalyviai, pateikdami nuotrauką konkursui, patvirtina, kad jie yra šio darbo autoriai
 7. 12.Autorius, pateikęs kito autoriaus darbą arba jį pristatęs kaip savo, atsako dėl šio darbo autorystės.

 

 1. IV.DARBŲ VERTINIMAS IR LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. 13.Darbai vertinami į konkurso sąlygų atitikimą, idėjos originalumą, meninę raišką.
 2. 14.Darbai nevertinami, jei:

14.1. neatitinka konkurso sąlygų;

14.2. neatitinka konkurso tematikos;

14.3. yra nukopijuoti iš kitų šaltinių.

15. Konkurso laimėtojai informuojami individualiai. Nugalėtojai skelbiami Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.vilkaviskiovjc.lt, socialinio tinklo

,, Facebook“ paskyroje www.facebook.com/vaikuirjaunimocentras.

16. Konkurso laimėtojai bus apdovanoti trečią vasario mėnesio savaitę.

 

 1. V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

20. Konkurso laimėtojai apdovanojami VVJC įsteigtais prizais.

21. Konkursui pateikti darbai skelbiami Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.vilkaviskiovjc.lt, socialinio tinklo ,,Facebook“ paskyroje www.facebook.com/vaikuirjaunimocentras.

22. Organizatoriai turi teisę atsiųstas fotografijas naudoti konkurso viešinimui, nemokėdami jų autoriams honorarų.

23. Informacija apie konkursą teikiama el. paštu andrius.birstonas@gmail">andrius.birstonas@gmail>, tel. 8 342 20814.

__________________________________

Pirmadienis, 02 sausio 2017

SVARBI INFORMACIJA

Mieli VVJC programos mokiniai ir jų tėveliai,

Informuojame, kad 2016-12-31 pasibaigė mokinio krepšelio finansavimas.

Programą Jūs galite lankyti ir šiais metais, tačiau reiks mokėti už neformalųjį vaikų švietimą 2,90 Eur. per mėnesį. *

Jei nelankysite programos prašome informuoti mokytoją ir parašyti (tėveliai) prašymą dėl sutarties nutraukimo.

Pagal 2015- 08-31. Įsakymu Nr. V-1-97

*1. Nuo mokesčio yra atleidžiami neįgalūs ir socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai, vaikų globos namų globotiniai.

2.2. Mažinti mokesčio dydį 30 procentų už teikiamą neformalųjį švietimą vaikams:

2.2.1. jei iš tos pačios šeimos Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrą lanko 2 ir daugiau vaikų.

2.2.2. vaikams, kurie yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituotų tarptautinių ir respublikinių konkursų nugalėtojai

Copyright 2011 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon